Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldība turpina sniegt atbalstu bērnu ēdināšanai Domes ziņas

238
Pašvaldība turpina sniegt atbalstu bērnu ēdināšanai

Atbilstoši 12.maija ārkārtas domes sēdē Daugavpils pilsētas domes deputātu pieņemtajiem grozījumiem 2020.gada 6.aprīļa Daugavpils pilsētas domes apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.13 “Daugavpils pilsētas pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību” Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē uz 2020.gada 15.maiju vēl tika saņemti un apstrādāti  386 bērnu (kuri ir Daugavpils pilsētas iedzīvotāji un uz 12.03.2020. bija deklarēti Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā) vecāku iesniegumi par pašvaldības atbalsta saņemšanu bērna ēdināšanai.

Uz 15.maiju 73 vecāki ir izvēlējušies veikalu tīkla “Maxima” pārtikas kartes, bet pārējie 313 vecāki izvēlējās iespēju saņemt atbalstu bērna ēdināšanai naudas pārskaitījuma veidā.

Visi vecāki, kuri iesniegumus ir iesnieguši līdz 15.maijam, naudas pārskaitījumus un pārtikas kartes  saņems līdz 25.maijam.

Vecāki, kuri izvēlējušies kartes pārtikas preču iegādei, tās saņems Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē (Saules ielā 7, Daugavpilī) 25., 26.maijā no plkst.13.00-16.00. Par karšu saņemšanu vecāki tiks informēti telefoniski uz iesniegumā norādīto tālruņa numuru. 

Vecāki, kuri vēl nav iesnieguši iesniegumus par vienreizējo atbalstu bērna ēdināšanai, var to izdarīt līdz 31.maijam. Detalizeta informācija ir šeit: http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Normativie_dokumenti/200416_Pasvaldibas_edinasanas_atbalsts_berniem_arkarteja_situacija_LV_RU-Starts30.pdf

Plašāka informāciju un atbildes uz jautājumiem var saņemt, zvanot pa tālruņiem 22402221, 229226440, 29391785 darba dienās no plkst.8.00-16.00 (pusdienu pārtraukums no plkst.12.00-13.00).

 

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde