Šobrīd Daugavpilī

Pašvaldība palielina atbalstu audžuģimenēm Pašvaldības ziņas

374
Pašvaldība palielina atbalstu audžuģimenēm

Ar 17. janvāri spēkā stājas grozījumi Daugavpils domes saistošajos noteikumos, kas paredz palielināt pabalstu bērna uzturam audžuģimenēm, kuru aprūpē ir bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni.

Aizvadītā gada pēdējā Daugavpils pilsētas domes sēdē, 29. decembrī deputāti vienbalsīgi apstiprināja lēmumprojektu par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošajos noteikumos Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam” un nosūtīja tos saskaņošanai saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Jaunie grozījumi paredz par 30,00 eiro palielināt bērna uztura pabalstu audžuģimenēm, kuru aprūpē ir bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni.

Turpmāk audžuģimenes, kuru aprūpē ir bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 7 gadu vecumam, saņems ikmēneša pabalstu 245,00 eiro apmērā, līdzšinējo 215,00 eiro vietā.

Savukārt, audžuģimenes, kuru aprūpē ir bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni līdz 18 gadu vecumam, turpmāk saņems ikmēneša pabalstu 288,00 eiro apmērā, līdzšinējo 258,00 eiro vietā.

Pabalstu piešķiršanu Daugavpilī deklarētajām ģimenēm koordinē pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”.

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015. gada 10. decembra saistošajos noteikumos Nr.48 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam” stāsies spēkā 17. janvārī.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Komunikācijas nodaļa