Šobrīd Daugavpilī

No 1. oktobra mainīsies pirts pakalpojumu cenas Pašvaldības ziņas

511
No 1. oktobra mainīsies pirts pakalpojumu cenas

SIA “Labiekārtošana-D” informē: no 2022.gada 1.oktobra tiks manītas pirts pakalpojumu cenas Daugavpils sabiedriskajās pirtīs. Izmaiņas cenrādī ir saistītas ar energoresursu strauju sadārdzinājumu.

Pirtī Stacijas ielā 63 no 01.10.2022.spēkā būs šāds cenrādis:

 • mazgāšanās nodaļā 1,5 stunda – 8.50 eur;
 • katra nākamā stunda – 1.00 eur;
 • bērniem, kas jaunāki par 7 gadiem – 1.00 eur;
 • mazgāšanās bērniem no 8 līdz 14 gadiem – 3.50 eur;
 • noma – 1.60 eur;
 • matu žāvēšana (5 min.) – 0.40 eur;
 • mazgāšanās dušā (0,5 st.) – 5.50 eur.

Pirtīs Tautas ielā 60 un Sēlijas ielā 18 no 01.10.2022.spēkā būs šāds cenrādis:

 • mazgāšanās nodaļā 1,5 stunda – 7.50 eur;
 • katra nākamā stunda – 1.00 eur;
 • mazgāšanās bērniem, kas jaunāki par 7 gadiem – 1.00 eur;
 • mazgāšanās bērniem no 8 līdz 14 gadiem – 3.50 eur;
 • dvieļa noma – 1.60 eur;
 • matu žāvēšana (5 min.) – 0.40 eur.

Atgādinām, ka vairākas Daugavpils pilsētas teritorijā deklarēto iedzīvotāju kategorijas var saņemt pabalstu pirts izdevumu segšanai, kas paredz sabiedriskās pirts apmeklējumu izdevumu segšanu līdz divām reizēm mēnesī Sociālā dienesta norādītajā sabiedriskajā pirtī.

Tiesības saņemt pabalstu ir:

 • vientuļai personai ar invaliditāti, vientuļai 65 gadu vecumu sasniegušai pensijas vecuma personai vai vientuļai politiski represētai personai, kura dzīvo mājoklī bez vannas/dušas, vai mājoklī ar vannu/dušu, bet kura sava veselības stāvokļa dēļ nespēj nodrošināt higiēnas pamatvajadzības un kuras vidējais ienākums pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru – 100% apmērā no pirts apmeklējumu izdevumu summas līdz 24 pirts apmeklēšanas reizēm kalendārajā gadā;
 • katram trūcīgas mājsaimniecības loceklim, ja mājsaimniecība dzīvo mājoklī bez vannas/dušas - 100% apmērā no pirts apmeklējuma izdevumu summas 24 apmeklējumiem kalendārā gadā;
 • personai, kurai noteikta invaliditāte kopš bērnības, kurai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kura dzīvo mājoklī bez vannas/dušas – 100 % apmērā no pirts apmeklējuma izdevumu summas 24 apmeklējumiem kalendārajā gadā.
 • Pabalsta saņemšanai personai jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums un dokumentu kopija, kas apliecina tiesības uz pabalsta saņemšanu. Pabalstu piešķir, pārskaitot to pirts pakalpojuma sniedzējam.

Sociālais palīdzības nodaļa aicina iesniegt iesniegumus attālināti:

 • ar e-adresi
 • parakstot ar drošu elektronisko parakstu un iesniedzot elektroniski uz Dienesta e-pastu socd@socd.lv.
 • atstājot iesniegumu dokumentiem paredzētā pastkastēs Lāčplēša ielā 39, Vienības ielā 8, Liepājas ielā 4
 • nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:
65449907, 22814696,
bezmaksas tālrunis 80006966

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”
Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401
e-pasta adrese: socd@socd.lv

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils pilsētas pašvaldības
Komunikācijas nodaļa,
Sociālais dienests,
SIA “Labiekārtošana-D”