Šobrīd Daugavpilī

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus aicina pārbaudīt kontaktinformācijas aktualitāti Pašvaldības ziņas

533
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājus aicina pārbaudīt kontaktinformācijas aktualitāti

Daugavpils pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departaments gatavo nosūtīšanai nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojumus par 2024. gadu un aicina NĪN maksātājus pārliecināties, vai viņu iepriekš norādītā kontaktinformācija paziņojumu saņemšanai joprojām ir aktuāla.

Paziņojumi par 2024. gadam aprēķināto NĪN tiks izsūtīti līdz šī gada 15. februārim uz nodokļa maksātāja oficiālās elektroniskās adreses kontu vai deklarēto dzīvesvietas adresi pa pastu, vai, ņemot vērā nodokļa maksātāja pašvaldībā iesniegto informāciju, uz pasta adresi vai uz elektronisko pastu.

Gadījumā, ja nodokļa maksātājs līdz 15. februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību. Tāpēc šobrīd ir īstais laiks pārliecināties, vai iepriekš norādītā (departamentā iesniegtā) kontaktinformācija joprojām ir aktuāla, un gadījumā, ja notikušas izmaiņas – informēt par to departamenta speciālistus.

Ja uz maksāšanas paziņojumu nosūtīšanas brīdi NĪN maksātājam tika aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts, maksāšanas paziņojums tika nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi (e-adresi), nevis uz deklarēto dzīvesvietas adresi vai uz pasta adresi vai uz elektronisko pastu (e-pastu).

Atbilstoši Oficiālās elektroniskās adreses likuma 5. panta pirmajā daļā noteiktajam, oficiālās elektroniskās adreses izmantošana ir obligāta Uzņēmumu reģistra reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem, līdz ar to, šādām personām ir pienākums saziņai ar nodokļu administrāciju izmantot savu e-adresi.

Nodokļa maksātājus, kuri joprojām saņem maksāšanas paziņojumus pa pastu, aicina izvērtēt iespēju turpmāk saņemt maksāšanas paziņojumu elektroniski, aktivizējot oficiālās elektroniskās adreses kontu vai iesniedzot pašvaldībā iesniegumu par maksāšanas paziņojuma saņemšanu uz e-pastu. Plašāk par to, kā jāpiesakās elektronisko paziņojumu saņemšanai, lasiet šeit: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/aktualitates/zinas/nin-maksasanas-pazinojumus-aicina-sanemt-elektroniski

Atgādinām, ka nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī un ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī, no nodokļa gada summas nomaksājot vienu ceturtdaļu, vai arī reizi gadā – avansa veidā. Nekustamā īpašuma nodokli nenomaksājot noteiktajos termiņos, saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otro daļu, par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nenomaksātās summas.

Plašāka informācija par NĪN Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā un iesniegumu veidlapas nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos: https://www.daugavpils.lv/pasvaldiba/nekustama-ipasuma-nodoklis.

Kontaktinformācija saziņai nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos: 654 04336, 654 04379, 654 04386, 654 04390, 654 04363, 654 04369, 654 22304, e-pasti: inga.akmenkalne@daugavpils.lv, tamara.demjanova@daugavpils.lv, tatjana.janpavle@daugavpils.lv, tatjana.leonova@daugavpils.lv, arianda.desjatnika@daugavpilslv, irina.sinicina@daugavpils.lv, iveta.poplavska@daugavpils.lv.

 

Informāciju sagatavoja:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību nodaļa,

Īpašuma pārvaldīšanas departaments

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!