Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

230
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 2.martā, plkst.11.00, un izsludina šādu darba kārtību:

1.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai.

2.

Par nekustamā īpašuma, Raina ielā 30, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Sporta un fiziskās attīstības klubs".

 

Ziņotājs – Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktors V.Azarevičs

3.

Par grozījumu “Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģijā

2018.-2025.gadam”.

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!