Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

68
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 22.aprīlī, plkst.11.00, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

 

1.

 Par Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras pārskatu par darba plāna 2020.gadam izpildi un darba plānu 2021.gadam.

Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras direktore Ž.Kulakova

 2.

Par iestāšanos biedrībā “Latvijas Muzeju biedrība”.

 

 3.

 Par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām.

 VSIA „Daugavpils teātris”  valdes loceklis O.Šapošņikovs

 4.

 Par Daugavpils 10.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu.

 Daugavpils 10.vidusskolas direktore V.Salna

 5.

 Par J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu.

 J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas direktore G.Smuļko

 6.

 Par Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu.

 Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja K.Ivancova

 

7.

 

Par profesionālās izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

 

PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola” direktore I.Kokina

 8.

Par dalību pasākumā un apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām.

 Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes lietu nodaļas vadītāja G.Vanaga

9.

 Par  apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām.

 

 

10.

 

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Līdzekļi projekta realizācijai” un apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 11.

 Par apropriācijas palielināšanu un pārdali Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei.

 

 

12.

 

Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma saglabāšanai.

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta  vadītājas vietniece, pilsētas galvenā arhitekte I.Ancāne

 13.

 Par līdzfinansējuma piešķiršanu no budžeta programmas “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”.

 Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Ž.Kobzeva