Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

71
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aivars Broks sasauc Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi 2021.gada 4.martā, plkst.11.00, videokonferences režīmā, izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

 

1.

 

Par apbalvojuma “Mūža ieguldījums” piešķiršanu.

 

Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja p.i. Inese Saveļjeva

 

2.

Par grozījumu Daugavpils Vienības pamatskolas nolikumā.

Daugavpils Vienības pamatskolas direktore Edīte Zdanovska

 

3.

 

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2019. gada 10. oktobra lēmumā nr.602 “ Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “ Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” maksas pakalpojumu cenrādi”

 

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra vadītājs Māris Čačka

 

4.

Par izglītības nozares speciālista nepieciešamību Daugavpils pilsētā.

 

Daugavpils Individuālo sporta veidu skolas direktore Anna Titova

 

5.

 

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “ Sporta pārvalde” maksas pakalpojumu cenrādi.

 

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“ Sporta pārvalde” vadītājs Juris Stivriņš