Šobrīd Daugavpilī

Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde Domes ziņas

312
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde

Daugavpils pilsētas domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde 2019.gada 16.maijā, plkst.13.40 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī Domes sēžu zālē

Darba kārtība:

1.

Par nekustamā īpašuma Komandanta ielā 2, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Fresh juice”

 

Ziņotājs-  Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja p.i. Aleksejs Nikolajevs