Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

234
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2023.gada 23.novembrī plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par zemes nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 022 1601, daļas nodošanu atsavināšanai.
  3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 035 0003 (kad.Nr.0500 035 0805), Daugavpilī, sadali.
  4. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 029 0063 (kad.Nr.0500 029 0065), Daugavpilī, sadali.

Ziņotājs:

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītājas p.i. A.Nikolajevs

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!