Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

435
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2023.gada 25.maijā plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

  1. Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Daugavpils neredzīgo biedrība” 

Ziņotājs:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Latgales Centrālā bibliotēka” Vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā A.Burunovs

  1. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 031 0019 (kadastra Nr.0500 031 0823), Daugavpilī, sadali.
  2. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 038 0614 (kadastra Nr.0500 038 0614), Daugavpilī, sadali.
  3. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 0500 017 2523, 0500 017 2521, 0500 017 2503 un 0500 017 2510, Daugavpilī, robežu koriģēšanu.
  4. Par sakņu dārzu nomas tiesību izbeigšanu.
  5. Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sakņu dārzu ierīkošanai.
  6. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  7. Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.0500 022 0329, nodošanu atsavināšanai.
  8. Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 018 0039, Daugavpilī, pārdošanu izsolē.
  9. Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 95C, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “UZTICĪBAS FONDS”.

Ziņotājs: Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!