Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma un mājokļu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

350
Īpašuma un mājokļu komitejas sēde

Daugavpils domes Īpašuma un mājokļu komitejas sēdes darba kārtība 2022.gada 22.septembrī plkst. 9.00 Domes sēžu zālē (Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī)

  1. Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai.
  2. Par zemes gabala Zvīņu ielā 3, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  3. Par nekustamā īpašuma Puškina ielā 55A, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai.
  4. Par dzīvojamās mājas Imantas ielā 51, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.63 nodošanu atsavināšanai.
  5. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0500 022 1940, Daugavpilī, sadali.
  6. Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. lēmuma Nr.446 “Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu”.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs