Šobrīd Daugavpilī

Īpašuma komitejas sēde Domes ziņas

211
Īpašuma komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komitejas sēdes  darba kārtība 2019.gada 6.jūnijā plkst. 10.00 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Domes sēžu zālē

  1. Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei “Krievu kultūras centrs”.
  2. Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centram “Jaunība”.

Ziņotājs:

Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja J.Šapkova.

 

  1. Par dzīvojamās mājas Višķu ielā 28, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.22 nodošanu atsavināšanai.
  2. Par dzīvojamās mājas 1.Oficieru ielā 8, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.1 nodošanu atsavināšanai.
  3. Par nekustamā īpašuma Komunālā ielā 5-4, Daugavpilī, atsavināšanu.
  4. Par Pārjaunojuma līguma 2014.gada 20.novembrī Pārjaunotā 2012.gada 2.maija Zemesgabala nomas līgumā Nr.DK 14 Daugavpilī, Imantas un Teātra ielu krustojumā, darbības termiņa pagarināšanu.

Ziņotājs:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte.