Šobrīd Daugavpilī

Informācija par SIA „Latgales Laiks” kapitāla daļu pārdošanas nosacījumiem Pašvaldības ziņas

318
Informācija par SIA „Latgales Laiks” kapitāla daļu pārdošanas nosacījumiem

Daugavpils pilsētas pašvaldība informē, ka 2022.gada 10.novembrī tika pieņemts domes lēmums Nr.751 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārdošanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Latgales Laiks” un kapitāla daļu (akciju) pārdošanas noteikumu apstiprināšanu”. Ar minēto domes lēmumu pašvaldība nolēma atsavināt sev piederošās kapitāla daļas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Latgales Laiks”, rīkojot publisko izsoli.

Pašvaldības pārdodamās kapitāla daļu paketes kopējais skaits - 1992 kapitāla daļas jeb 25,46012% pamatkapitāla. Kapitāla daļu paketes izsoles sākumcena – 20 400,00 euro un 1 (vienas) kapitāla daļas izsoles sākumcena 10,25 euro. Kapitāla daļu pirmpirkuma tiesības ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latgales Laiks” dalībniekiem. Pirmpirkuma tiesību izmantošanas termiņš ir 1 (viens) mēnesis no pašvaldības paziņojuma nosūtīšanas dienas pirmpirkuma tiesīgajiem. Nenopirktās kapitāla daļas pašvaldība pārdod atklātā izsolē.

Ar pārdošanas noteikumiem var iepazīties Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 304.kab., darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00. Tālrunis uzziņām: 65404322.