Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

575
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas sēde  2023.gada 7.decembrī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par saistošo noteikumu „Grozījumi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 2023.gada budžetu”” apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Finanšu departamenta vadītāja E.Upeniece

2.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja direktore I.Paura

3.

Par atļauju ziedojuma pieņemšanai

4.

Par grozījumiem Daugavpils domes 2023.gada 12.janvāra lēmumā Nr.1 „Par nekustamā īpašuma, Raiņa ielā 30, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Harmonia”

5.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes un padotības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi

6.

Par pašvaldības līdzfinansējumu vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai

7.

Par Daugavpils domes 2015.gada 11.jūnija saistošo noteikumu Nr.26 „Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

8.

Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 27.04.2023. lēmumā Nr.219 „Par atbalstu projektam „Austrumlatvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra (ALTOP) Industriālā parka izveide””

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Attīstības departamenta vadītāja D.Krīviņa

9.

Par mantas nodošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības grāmatvedības uzskaitē un ieguldīšanu SIA „Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” pamatkapitālā

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs N.Jefimovs

10.

Par grozījumu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 29.jūnija lēmumā Nr.375 „Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” maksas pakalpojumu cenrādi”

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja M.Gerasimova

11.

Par saistošo noteikumu „Saistošie noteikumi par specializēto tūristu transportlīdzekļu izmantošanu Daugavpilī” apstiprināšanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja I.Limbēna

12.

Par grozījumiem 2018.gada 22.februāra noteikumos Nr.1 „Noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu sakrālā mantojuma saglabāšanai”

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010062, Ģimnāzijas ielas 3A rajonā, Daugavpilī, pārdošanu

14.

Par grozījumiem Daugavpils domes 29.12.2022. lēmumā Nr.915 „Par zemes vienības Stāvā iela 14A, Daugavpils, pārdošanu izsolē”

15.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 23.03.2023. lēmumā Nr.166 „Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130016, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”

16.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 23.03.2023. lēmumā Nr.167 „Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130017, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”

17.

Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 23.03.2023. lēmumā Nr.168 „Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000130018, Daugavpilī, pārdošanu izsolē”

18.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000200421, nodošanu atsavināšanai

19.

Par zemes gabala Medus ielā 17, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

20.

Par dzīvojamās mājas Zeļinska ielā 7, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.68 nodošanu atsavināšanai

21.

Par dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 197D, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.31 nodošanu atsavināšanai

22.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 6, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.16 pārdošanu

23.

Par dzīvojamās mājas Miera ielā 64, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.12 pārdošanu

24.

Par dzīvojamās mājas Čiekuru ielā 5A, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.21 pārdošanu

25.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dzīvokļu īpašumu pārdošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

26.

Par dzīvokļu īpašumu – mākslinieku darbnīcu Enerģētiķu šķērsielā 6, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A.Nikolajevs

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!