Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

579
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komitejas sēde  2023.gada 25.maijā, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai „Invalīdu sporta biedrība „SOLIS PLUS”” no pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Administratīvā departamenta vadītāja Ž.Kobzeva

2.

Par atbalstu projektam un apropriācijas palielināšanu Mākslu izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola Saules skola” pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti/pasākumi”

 

Ziņotājs – Mākslu izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA” direktores vietniece projektu un attīstības jautājumos O.Krumpāne

3.

Par apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Kultūras pārvalde”

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Kultūras pārvalde” vadītāja E.Kleščinska

4.

Par līdzekļu ieplānošanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” transporta infrastruktūras atjaunošanai

5.

Par pašvaldības budžeta ieņēmumu palielināšanu un apropriācijas novirzīšanu Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”

6.

Par līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmas „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” un apropriācijas pārdali Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” budžeta programmās

7.

Par atbalstu investīciju projekta „Avotu ielas pārbūve posmā no Liepājas ielas līdz Valkas ielai” īstenošanai

8.

Par atbalstu investīciju projekta „Avotu ielas pārbūve posmā no Tukuma ielas līdz Kauņas ielai” īstenošanai

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja p.i. V.Golubevs

9.

Par aizņēmumu pamatkapitāla palielināšanai „SIA „Daugavpils ūdens” nodrošinot ERAF projekta „SIA „Daugavpils ūdens” tehnoloģisko procesu energoefektivitātes paaugstināšana” līdzfinansējumu

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Finanšu departamenta vadītāja E.Upeniece

10.

Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Valsts izglītības satura centru par atbalsta programmas „Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem” īstenošanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

11.

Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības līdzdalības pārvērtēšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Labiekārtošana-D”

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskā departamenta Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas vadītājs N.Jefimovs

12.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 161, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Daugavpils neredzīgo biedrība”

 

Ziņotājs - Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Latgales centrālā bibliotēka” vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā A.Burunovs

13.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

14.

Par nekustamā īpašuma, kadastra Nr.05000220329, nodošanu atsavināšanai

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000018008, Stacijas ielā 20, 4, Daugavpilī, pārdošanu

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000018011, Stacijas ielā 20, 6, Daugavpilī, pārdošanu

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000018020, Stacijas ielā 20, 15, Daugavpilī, pārdošanu

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000018038, Stacijas ielā 20, 33, Daugavpilī, pārdošanu

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313767, Begoniju ielā 32, Daugavpilī, pārdošanu

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000220219, Naujenes ielā 38, Daugavpilī, pārdošanu

21.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000016610, Krišjāņa Valdemāra ielā 2A, Daugavpilī, pārdošanu

22.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010055, Krišjāņa Valdemāra ielā 18A, Daugavpilī, pārdošanu

23.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000016713, Vienības ielā 8A, garāžā Nr.1, Daugavpilī, pārdošanu

24.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000016715, Vienības ielā 8A, garāžā Nr.3, Daugavpilī, pārdošanu

25.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000180039, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

26.

Par zemes vienības, Kūdras ielā 9, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

27.

Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 95C, Daugavpilī, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „UZTICĪBAS FONDS”

28.

Par tiesībām piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu Latgales speciālās ekonomiskās zonas kapitālsabiedrībai – SIA „ST Parks”

29.

Par nekustamā īpašuma Stropu ielā 40, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Latgales reģiona attīstības aģentūra”

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!