Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

303
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde 2023.gada 2.februārī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

DARBA KĀRTĪBA

 

 

1.

Par dzīvojamās mājas Patversmes ielā 10, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.10 nodošanu atsavināšanai

2.

Par dzīvojamās mājas Tartu ielā 11, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.49 nodošanu atsavināšanai

3.

Par nekustamā īpašuma  Kūdras ielā 9, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

4.

Par nekustamā īpašuma  Ostrovska ielā 13, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai

5.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

6.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000047010, Aizputes ielā 42A, Daugavpilī, pārdošanu

7.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301005, Dravnieku ielā 146, Daugavpilī, pārdošanu

8.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000301526, Jasmīnu ielā 7, Daugavpilī, pārdošanu

9.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000320607, Medus ielā 6, Daugavpilī, pārdošanu

10.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000390326, Meža ielā 24A, Daugavpilī, pārdošanu

11.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000190129, Rasas ielā 11, Daugavpilī, pārdošanu

12.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000313010, Salviju ielā 4, Daugavpilī, pārdošanu

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000380724, Spīdolas ielā 5, Daugavpilī, pārdošanu

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000013115, Teātra ielā 26A, Daugavpilī, pārdošanu

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101446, Balvu ielā 1C k-8 - 366, Daugavpilī, pārdošanu

16.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000101468, Balvu ielā 1C k-9 - 380, Daugavpilī, pārdošanu

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000102678, Balvu ielā 1C k-28 - 869, Daugavpilī, pārdošanu

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000061638, Bauskas ielā 114 k-2 - 53, Daugavpilī, pārdošanu

19.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000283849, Butļerova ielā 1 k-1 - 328, Daugavpilī, pārdošanu

20.

Par zemes vienības, kadastra Nr.05000250013, Daugavpilī, pārdošanu

21.

Par zemes vienības Zvīņu ielā 3, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

22.

Par nekustamā īpašuma Andreja Pumpura ielā 17, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

23.

Par grozījumiem Daugavpils domes 24.11.2022. lēmumā Nr.810 „Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 46, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.88 izsoles noteikumu apstiprināšanu”

24.

Par grozījumiem Daugavpils domes 24.11.2022. lēmumā Nr.811 „Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 48, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.13 izsoles noteikumu apstiprināšanu”

25.

Par grozījumiem Daugavpils domes 24.11.2022. lēmumā Nr.812 „Par dzīvojamās mājas Viršu ielā 48, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.14 izsoles noteikumu apstiprināšanu”

26.

Par grozījumiem Daugavpils domes 24.11.2022. lēmumā Nr.809 „Par dzīvokļu īpašumu Viestura ielā 13, Daugavpilī, nodošanu atsavināšanai un izsoles noteikumu apstiprināšanu”

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

27.

Par pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” nolikuma grozījumiem

 

Ziņotājs – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskais direktors T.Binders

 

 

28.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas nolikuma grozījumiem

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas priekšnieks A.Linkevičs

 

 

29.

Par Daugavpils pilsētas 22.pirmsskolas izglītības iestādes likvidēšanu, pievienojot to Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādei

30.

Par Daugavpils pilsētas 20.pirmsskolas izglītības iestādes, Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādes un Daugavpils pilsētas 23.pirmsskolas izglītības iestādes likvidēšanu, pievienojot tās Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādei un Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādes nosaukuma maiņu

31.

Par Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esošo Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja M.Isupova

 

 

32.

Par apbalvojuma „Mūža ieguldījums” piešķiršanu

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Administratīvā departamenta vadītājas vietniece I.Saveļjeva

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!