Šobrīd Daugavpilī

Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

372
Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Finanšu komitejas sēde 2023.gada 5.janvārī, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Kr.Valdemāra ielā 1

1.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

2.

Par dzīvojamās mājas Gaismas ielā 6, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.27 nodošanu atsavināšanai

3.

Par dzīvojamās mājas Birķeneļu ielā 5, Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma Nr.5 nodošanu atsavināšanai

 

Ziņotājs – Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

4.

Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 30, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai „Harmonia”

 

Ziņotājs – Daugavpils Zinātņu vidusskolas direktors V.Azarevičs