Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes sēde Domes ziņas

1545

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs A.Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 ar iespēju pieslēgties attālinātā režīmā (Zoom) 2021. gada 15.jūlijā, plkst. 15.00, un izsludina šādu darba kārtību:

Nr. p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par apropriācijas palielināšanu investīciju projektam “Gājēju ietves Lielā ielā posmā no Silenes ielas līdz pilsētas robežai un Silenes ielas no Lielās ielas līdz Daugavpils robežai, pārbūve”.

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Komunālās saimniecības pārvaldes vadītājs Aivars Pudāns

2.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Komunālās saimniecības pārvalde” pamatbudžeta programmām.

 

3.

Par nodomu protokola noslēgšanu ar Krievijas Federācijas ģenerālkonsulātu Latvijā.

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītājs Ruslans Golovans

4.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības Centralizēto iepirkumu nodaļas nolikumā.

Daugavpils pilsētas domes  Juridiskā departamenta Iekšējās inspekcijas nodaļas vadītāja Inga Limbēna

5.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas bāriņtiesas nolikumā.

 

6.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības Finanšu nodaļas nolikumā.

 

7.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības Jaunatnes nodaļas nolikumā.

 

8.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības Centralizētās grāmatvedības nolikumā.

 

9.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta nolikumā.

 

10.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības Vispārējās nodaļas nolikumā.

 

11.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības Revīziju un audita nodaļas nolikumā.

 

12.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības Attīstības departamenta nolikumā.

 

13.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas nolikumā.

 

14.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta nolikumā.

 

15.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas reorganizēšanu.

 

16.

Par grozījumu Daugavpils domes 2016.gada 25.februāra lēmumā Nr.62 “Par iestāšanos Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā”.

 

17.

Par pārstāvju deleģēšanu darbam Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras „Daugavpils Sporta medicīnas centrs” uzraudzības padomē.

 

18.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības Pilsētbūvniecības un vides komisijas nolikumā.

 

19.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” un grozījumiem Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmā “Investīciju projekti(izņemot ES un citu finanšu instrumentu finansētie projekti)”.

Daugavpils pilsētas domes  Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

20.

Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Bauskas ielas pārbūve posmā no Jelgavas ielas līdz Tukuma ielai, Grodņas ielas pārbūve no Siguldas ielas līdz Strādnieku ielai” īstenošanu.

 

21.

Par aizņēmuma ņemšanu projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036 “Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” īstenošanai.

 

22.

Par pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Daugavpils lidosta” darbības izbeigšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu.

Daugavpils pilsētas pašvaldības Kapitālsabiedrību pārraudzības nodaļas jurists Nikolajs Jefimovs

23.

Par pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Parkings D” un AS “Daugavpils satiksme” reorganizācijas procesa uzsākšanu apvienošanas ceļā.

 

24.

Par pašvaldības kapitālsabiedrību SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts” un SIA “Labiekārtošana-D” reorganizācijas procesa uzsākšanu apvienošanas ceļā.

 

25.

Par PAS “Daugavpils siltumtīkli” projekta “Siltumcentrāles Nr.3 siltumavota pārbūve un iekārtu uz atjaunotiem energoresursiem uzstādīšanu” īstenošanai

PAS “Daugavpils siltumtīkli” valdes loceklis Artis Birkmanis

26.

Par īpašumu Stropu ielā 40, Daugavpilī, nodošanu – pieņemšanu un par apropriācijas pārdali starp pašvaldības budžeta iestādēm un programmām

 

Daugavpils pilsētas domes  Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte

 

27.

Par nekustamā īpašuma 18.novembra ielā 368, Daugavpilī, izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

 

28.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 10.12.2020. lēmumā Nr.653 “Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500 010 1001, daļas iznomāšanu”

 

29.

Par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām.

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītājas vietniece Svetlana Krapivina

30.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sporta pārvalde” vadītāja Jura Stivriņa atbrīvošanu.

Daugavpils pilsētas domes  Personāla speciāliste Anna Kokina