Šobrīd Daugavpilī

Deputāti skata lēmumprojektu par atļauju slēgt Vispārīgo vienošanos par pilsētas ielu uzturēšanu Domes ziņas

154
Deputāti skata lēmumprojektu par atļauju slēgt Vispārīgo vienošanos par pilsētas ielu uzturēšanu

Finanšu komitejā deputāti skatīja lēmumprojektu par atļauju noslēgt Vispārīgo vienošanos par pilsētas ielu uzturēšanu 2021.-2024. gadā.

Vienošanās tiek noslēgta pamatojoties uz atklātā konkursa rezultātiem, kurā uzvarēja  “Specializētais autotransporta uzņēmums”.

Vienošanās iekļauj paplašinātu uzturēšanas darbu pozīciju kopumu, kas ļaus efektīvāk un saimnieciski izdevīgāk veikt pašvaldības administratīvās teritorijas uzturēšanu, jo pilsēta pēdējo gadu laikā ir attīstījusies, ir izbūvēti  jauni infrastruktūras objekti, kuri prasa uzturēšanu.

Galīgo lēmumu par Vienošanās noslēgšanu deputāti pieņems Domes sēdē.

 

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa