Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” turpina darbu Covid-19 pandēmijas apstākļos Domes ziņas

177
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” turpina darbu Covid-19 pandēmijas apstākļos

Jau gandrīz 5 mēnešus Sociālais dienests strādā izsludinātās  ārkārtējās situācijas apstākļos. Visu šo laiku Dienests pieņēma Sociālās palīdzības un Sociālo pakalpojumu nodaļu klientus, stingri  ievērojot sanitāri epidemioloģiskās prasības. Daļa darbinieku strādā attālināti.  Dienas centra “Saskarsme” pakalpojumus nācās pārtraukt, bet daļa no tiem tika sniegta attālināti, piemērām, deju kolektīvu un cigun vingrošanas nodarbības.

Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem pakalpojumus  sniedza  ierobežotā apjomā. Aprūpes mājās birojs visu šo periodu savus klientus apkalpoja nepārtraukti.  Regulāri notika ne tikai darbinieku, bet arī visu Sociālā dienesta struktūru klientu testēšana. Iepriecina tas, ka jau vairāku nedēļu laikā nav neviena pozitīvā rezultāta. Tas  liecina, ka Dienesta darbinieki un klienti ir pasargāti un ievēro visas nepieciešamās prasības. 2021. gada 23.februārī  Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests” tika uzsākta darbinieku un klientu vakcinācija pret COVID-19  vīrusu, kura veiksmīgi turpinās.  Tālākais Sociālā dienesta darbs ir atkarīgs no valdības lēmumiem, bet jau tagad Dienas centru speciālisti plāno atsākt savu klientu nodarbības ārpus telpām.

Informāciju sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” sabiedrisko attiecību speciālists Marina Gorkina.