Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde 2020.gada 23.janvārī, plkst.16.00 Domes ziņas

425
Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēde 2020.gada 23.janvārī, plkst.16.00

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 2020.gada 23.janvārī, plkst.16.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

 

Ziņotājs

1.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

 

Daugavpils pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja Edīte Upeniece

2.

Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 11.marta noteikumos Nr.3 “Noteikumi par amatpersonu un darbinieku atlīdzību Daugavpils pilsētas domē un Daugavpils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs “Par zaudējuma atlīdzināšanu””

 

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

3.

Par Daugavpils pilsētas teritorijas plānojuma redakcijas 3.0. un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai

Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Pilsētplānošanas nodaļas vadītājs Sergejs Trošimovs

 

4.

Par N.Kožanovas iecelšanu pašvaldības iestādes “Krievu kultūras centrs” vadītāja amatā

Daugavpils pilsētas domes Personāla speciāliste Anna Kokina

 

5.

Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja Ivonna Funte