Šobrīd Daugavpilī

Daugavpilī visu no 2020.g. 1. janvāra piedzimušo bērnu vecāki saņems atbalstu 500 euro apmērā Domes ziņas

125
Daugavpilī visu no 2020.g. 1. janvāra piedzimušo bērnu vecāki saņems atbalstu 500 euro apmērā

2020.g. 24.martā stājās spēkā grozījums Daugavpils pilsētas domes Saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām". Grozījuma mērķis - lai paredzēto palielināto atbalstu 500 euro apmērā bērna piedzimšanas gadījumā vecāks, kurš ar 2020. gada 1. janvāri atbalstu jau būs saņēmis 300,00 euro apmērā, varētu saņemt starpību 200,00 euro. Tādejādi, bērna piedzimšanas gadījumā kopējais atbalsta apmērs visiem jaundzimušo vecākiem ar 2020. gada 1. janvāri būs vienāds - 500,00 euro.

Atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē. Atbalsta saņemšanai viens no bērna vecākiem vai cita persona, kuras aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu nodots bērns, iesniedz iesniegumu Dienestā.

Sociālais dienests aicina iesniegt iesniegumus tikai e-veidā, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”   Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv vai nosūtot pa pastu.

Informācija saziņai ar Sociālo dienestu:

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde  “Sociālais dienests”          

Adrese: Vienības iela 8, Daugavpils, LV-5401

e-pasta adrese: socd@socd.lv

Tālruni: 654-23700, 654-40926, 654-49907, 654-49908.