Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde Domes ziņas

419
Daugavpils pilsētas domes kārtējā sēde

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš sasauc  Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi 2019.gada 29.augustā, plkst.14.00 Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par atbalstu Latgales Centrālās bibliotēkas projektiem un apropriācijas palielināšanu

Latgales Centrālās bibliotēkas vadītāja Jeļena Šapkova

 

2.

Par atbalstu „Hortinga Eiropas čempionāts 2019” pasākuma rīkošanai

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītāja vietnieks Imants Lagodskis

3.

Par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domei pamatbudžeta programmā „Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti”

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītāja Gunita Vanaga

4.

Par grozījumiem Daugavpils Vienības pamatskolas nolikumā

 

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova

5.

Par Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju

 

 

6.

Par Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju

 

7.

Par Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu gatavību 2019./2020.mācību gadam

 

8.

Par pašvaldības atbalstu zobārstniecības studiju programmas studentiem

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītājs Ruslans Golovans

9.

Par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas domes pamatbudžeta programmām

Domes Centralizētās grāmatvedības galvenās grāmatvedes vietniece Jeļena Ušakova

10.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Aleksejs Nikolajevs

11.

Par zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 032 0014 piederību Daugavpils pilsētas pašvaldībai

 

12.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000310154, Dravnieku ielā 52A, Daugavpilī, pārdošanu

 

13.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000382004, Daugavas ielā 52, Daugavpilī, pārdošanu

 

14.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000046709, Atmatas iela 12, Daugavpils, pārdošanu

 

15.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500050919, Šaurās ielas 19 rajonā, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

16.

Par zemes vienības Vaļņu ielā 30, Daugavpilī, pārdošanu izsolē

 

17.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielas 55 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

 

18.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000012306, Rīgas ielas 65 rajonā, Daugavpilī, daļas nomas tiesību izsoli

 

19.

Par zemes gabalu nodošanu atsavināšanai

 

20.

Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 05000010606, Vienības ielā 27, Daugavpilī, daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā

 

21.

Par atļauju uzstādīt vides objektu “Vides objekts, veltīts Daugavpilī dzimušā poļu varoņa V.Raginisa piemiņai” uz Daugavpils pilsētas pašvaldībai piederošā zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0500 003 3706, Marijas ielā 1E, Daugavpilī