Bērniem no trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm tiks nodrošināta ēdināšana Pašvaldības ziņas

3322
Bērniem no trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm tiks nodrošināta ēdināšana

19.martā ir parakstīts Daugavpils pilsētas domes rīkojums par ēdināšanas nodrošināšanu bērniem no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes ārkārtējas situācijas laikā. Šīm iedzīvotāju kategorijām bezmaksas ēdināšana būs nodrošināta arī apstākļos, kad skolās nenotiks mācību process un daudzi bērni neapmeklēs bērnudārzus.

Saskaņā ar veiktajiem aprēķiniem, atbalstu saņems 1331 bērni: 835 no viņiem mācās skolās un tehnikumos, vēl 496 ir pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi.

Ēdiena pagatavošana un sadalīšana porcijās, izmantojot vienreizējās ēdienu kārbas, norisināsies 9.vidusskolas un 16.vidusskolas ēdnīcās, kuras patstāvīgi nodrošina ēdināšanu, neizmantojot uzņēmēju pakalpojumus. Katru darba dienu porcijas tiks izvadātas pa sadales punktiem dažādos pilsētas mikrorajonos. Šādu vietu būs  21, lai ēdienu varētu saņemt maksimāli tuvu mājām un nevajadzētu izmantot sabiedrisko transportu.

Sadales vietu izvietojumu noteiks, pamatojoties uz Sociālā dienesta rīcībā esošās informācijas par ģimenēm, kurām pienākas ēdināšanas atbalsts. 

Izglītības pārvalde nozīmēja ēdienu sadales punktus un piesaistīja tiem bērnus, izstrādāja loģistikas plānu, vienojās ar abām skolām par vienotu ēdienkarti nedēļai, iegādājās nepieciešamo iepakojumu, sadarbībā ar padoto iestāžu vadību un darbiniekiem sagatavojās ēdienu izdalei, ievērojot distanci un izvairoties no tuva kontakta ar cilvēkiem.  Sociālais dienests  individuāli telefoniski apziņos ģimenes un sniegs informāciju par laikiem un vietām, kur varēs saņemt ēdienu.

Lai izvairītos no pulcēšanās lielās grupās, no ģimenes būs jānāk tikai vienam pārstāvim. Ja tas būs bērns, tad līdzi viņam jāņem skolēna apliecība, ja vecāks – personas apliecinošs dokuments. Gadījumos, kad vecākam un bērnam ir dažādi uzvārdi, noteikti jāuzrāda dokuments, kas apliecina likumiskā pārstāvja esamību (dzimšanas apliecību vai izziņu par trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statusu, kurā norādīti mājsaimniecības locekļi).

Jautājumu gadījumā par ēdiena izsniegšanu zvanīt Izglītības pārvaldei pa tālr. 65432102.

Jautājumu gadījumā par iespēju saņemt ēdienu zvanīt Sociālajam dienestam pa tālr. 65449907, 65449908.

 Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa

 

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!