Šobrīd Daugavpilī

Attīstības komitejas sēde Domes ziņas

115
Attīstības komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Attīstības komitejas sēde 2019.gada 20.JŪNIJĀ, plkst. 9.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 2.st.sēžu zālē

Darba kārtība

1.

Par atbalstu projektam “Daugavpils pilsētas publiskās teritorijas sakārtošana uzņēmējdarbības vides attīstībai”

 

 

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 13.decembra lēmumā Nr.666 „Par atbalstu projektam „Infrastruktūras pielāgošana deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai””

 

 

Ziņo:

Daina Krīviņa, Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta vadītāja