Šobrīd Daugavpilī

Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā palielināts līdz 500 euro, seniorus jubilejās suminās ar lielākām summām Domes ziņas

854
Atbalsts bērna piedzimšanas gadījumā palielināts līdz 500 euro, seniorus jubilejās suminās ar lielākām summām

27.februārī stājās spēkā  grozījumi Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 46 saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām", kuri paredz dažādu materiālo atbalstu veidu apmēru palielināšanu.

 Katrs jaundzimušais mazulis ir liela vērtība, tāpēc, atbalstot jaunos vecākus, palielināts atbalsta apmērs bērna piedzimšanas gadījumā no 300 euro  līdz 500 euro. Saistošo noteikumu 86. punkts paredz, ka atbalstu var pieprasīt trīs mēnešu laikā pēc bērna dzimšanas reģistrācijas dienas un dzīvesvietas deklarēšanas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, līdz ar to atbalstu 500 euro apmērā varēs saņemt vecāki, kuru bērna dzimšanas reģistrācijas diena un dzīvesvietas deklarēšana  Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā būs trīs mēnešus pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Atbalsta saņemšanai viens no bērna vecākiem vai cita persona, kuras aprūpē saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu nodots bērns, iesniedz iesniegumu Dienestā. Atbalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz atbalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu kredītiestādē. Iesniegumu atbalsta bērna piedzimšanas gadījumā saņemšanai var iesniegt, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei ”  Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā  www.latvija.lv , kā arī klātienē, klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39.

Atbalstot seniorus jubilejās, sasniedzot ne tikai 70, 80, 90 gadus, bet arī 75, 85, un 95 gadus, palielināts vienreizēja atbalsta apmērs no 15 euro  līdz 30 euro. Saistošo noteikumu 90. punkts paredz tiesības saņemt šo vienreizēju atbalstu ne vēlāk kā pusgadu pēc jubilejas, līdz ar to atbalstu 30 euro apmērā varēs saņemt arī tie jubilāri, kuriem jubileja būs svinēta pusgadu pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas. Atbalstu jubilejās seniori var saņemt Sociālajā dienestā, Vienības ielā 8, 17.kabinetā, tālr. 654 28668. Jubilārus apkalpo ārpus rindas.

Klientu pieņemšanas laiks : 

Pirmdiena    08.00 - 18.00
Otrdiena      08.00 - 17.00
Trešdiena     08.00 - 17.00
Ceturtdiena   08.00 - 17.00
Pusdienu pārtraukums no 12.00 – 13.00
Piektdienās  klientu  pieņemšana nenotiek