Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

806
Ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde

Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdētājs Aleksejs Vasiļjevs sasauc ārkārtas Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 12.janvārī, plkst.13.55, un izsludina šādu darba kārtību:

1.

Par Sadarbības līguma starp Daugavpils valstspilsētas pašvaldību un Latvijas Nacionālo kultūras centru noslēgšanu.

 

Ziņotājs – Daugavpils domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas  priekšsēdētājs A.Vasiļjevs

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!