Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

281
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde 2021.gada 21.oktobrī, plkst.15.30 videokonferences režīmā

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par grozījumu Daugavpils domes 2009.gada 27.augusta saistošajos noteikumos Nr.20 „Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā”

2.

Par grozījumu Daugavpils domes 2009.gada 29.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 „Braukšanas maksas atvieglojumi pilsētas sabiedriskajā transportā svētdienās, svētku dienās, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, Starptautiskajā veco ļaužu dienā, Starptautiskajā Invalīdu dienā un pilsētas svētku laikā”

3.

Par grozījumu Daugavpils domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 „Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”

4.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības mantas nomas/patapinājuma līgumu darbības apturēšanu ārkārtējās situācijas laikā

5.

Par līgumsodu un nokavējuma procentu par komunālajiem maksājumiem aprēķinu ārkārtējās situācijas laikā

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības Juridiskā departamenta vadītāja vietniece M.Dimitrijeva

 

 

6

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu

 

Ziņotājs –  Daugavpils pilsētas pašvaldības Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte