Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Finanšu komitejas sēde Domes ziņas

223
Ārkārtas Finanšu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Finanšu komitejas sēde  2020.gada 26.novembrī, plkst.13.20 videokonferences režīmā

DARBA KĀRTĪBA

1.

Par jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas Spaļu ielā 4 k-2, Daugavpilī, nomas tiesību izsoli

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītāja I.Funte

 

 

2.

Par apropriācijas pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Sporta pārvalde”

 

Ziņotājs –Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde” vadītājs J.Stivriņš