Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde Domes ziņas

198

Daugavpils pilsētas domespriekšsēdētājs I.Prelatovs sasaucDaugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi videokonferences režīmā2021.gada 1.aprīlī, plkst.12.00, un izsludina šādu darba kārtību:

 

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par Sadarbības līguma par Covid-19 vakcinācijas centra darbības nodrošināšanu un ar to saistīto izdevumu atlīdzināšanu noslēgšanu.

Daugavpils pilsētas domes Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Marina Dimitrijeva.