Šobrīd Daugavpilī

Par Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdes sasaukšanu Domes ziņas

391

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmo un trešo daļu, sasaucu Daugavpils pilsētas domes ārkārtas sēdi 24.11.2020. plkst. 13:00 (videokonferences režīmā) 

Izsludinātās sēdes darba kārtība ir šāda:

  1. Par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām.

 

 

  Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs                                                        I. Prelatovs