Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēde Domes ziņas

670

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I.Prelatovs sasauc Daugavpils pilsētas ārkārtas domes sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2020.gada 1.oktobrī, plkst.16.00,  un izsludina šādu darba kārtību:

Nr.

p.k.

Lēmuma projekta nosaukums

Ziņotājs

1.

Par pilnvarojumu Daugavpils pilsētas Sporta pārvaldei

Daugavpils pilsētas domes lietu pārvaldniece Žanna Kobzeva

2.

Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” Profesionālās izglītības kompetences centram” Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola “Saules skola”

Profesionālās izglītības kompetences centra „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” direktore Inguna Kokina