Šobrīd Daugavpilī

Ārkārtas Attīstības komitejas sēde (audio) Domes ziņas

185
Ārkārtas Attīstības komitejas sēde (audio)

Daugavpils pilsētas domes Ārkārtas Attīstības komitejas sēde Videokonferences režīmā


2020.gada 23.jūlijā, plkst. 9.00

Domes sēžu zālē, 2.stāvā, K.Valdemāra ielā – 1, Daugavpilī

Darba kārtība:
1. Pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” ziņojums par Eiropas savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “I, IX un XIV siltumtīklu maģistrāles pārbūve Daugavpilī” (Nr. 4.3.1.0/18/A/014) virzību

Ziņo: Oļesja Duškeviča, Pašvaldības akciju sabiedrības “Daugavpils siltumtīkli” valdes locekle

Audio