Šobrīd Daugavpilī

23. janvārī Daugavpils domes deputāti apstiprināja pašvaldības 2020. gada budžetu Domes ziņas

644
23. janvārī Daugavpils domes deputāti apstiprināja pašvaldības 2020. gada budžetu

Ceturtdien, 23. janvārī Daugavpils pilsētas domes  Ārkārtas domes sēdē deputāti apstiprināja  2020. gada budžetu.

2020.gada budžeta projekta sagatavošanai Daugavpils pilsētas pašvaldībā 2019.gada 4.septembrī tika izveidota darba grupa, kuras sastāvā bija iekļauti pašvaldības deputāti un speciālisti. 

Lai nodrošinātu budžeta sasaisti ar pilsētas attīstības programmu, budžeta projekta sagatavošanas laikā tika vērtētas Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Investīciju plānā iekļautās aktivitātes.   

Gatavojot 2020.gada budžeta projektu, pašvaldībai bija jāņem vērā grozījumi likumos un Ministru kabineta noteikumos, kuri ietekmēja pašvaldību budžetus. 

Pašvaldības budžeta ieņēmumu apjoms ir 100553147 euro, un tas ir lielāks nekā 2019.gada sākumā par 3.75 milj. euro jeb 3.9%.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir galvenais nodokļu ieņēmumu avots, un tā īpatsvars pašvaldības budžeta ieņēmumos sastāda 37.15%. 2020. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir saglabāts līdzšinējā apmērā: pašvaldību budžetiem – 80 procenti un valsts budžetam – 20 procenti. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi 2020. gadā tiek plānoti 36685336 euro.

Daugavpils pilsētas pašvaldības finanšu resursi izdevumu segšanai 2020.gadā ir 130876061 euro apmērā, tai skaitā naudas līdzekļu atlikums gada sākumā un aizņemtie līdzekļi. 2020.gada laikā transfertu apjoms tiks precizēts atbilstoši faktiski saņemtajam finansējumam gada laikā, tas ir pedagoģisko darbinieku atlīdzībai no 2020.gada septembra, kā arī jaunu programmu jeb projektu īstenošanai.

Skatot pašvaldības budžeta izdevumus un pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, Domes deputāti ir lēmuši par šādām prioritātēm:

 • Kultūras pils infrastruktūras uzlabošana — sporta zāles remontdarbi;
 • Ēkas „Glābšanas stacija” Stropu ielā 40 infrastruktūras sakārtošana;
 • Muzeja infrastruktūras modernizācijas būvprojekta izstrāde;
 • Būvprojekta izstrāde atklātā baseina izveidošanai Tērvetes ielā 29;
 • Pandusa ierīkošana invalīdiem Stropu pludmalē un Stropaka ezera labiekārtošana;
 • Ieguldījums SIA „Daugavpils ūdens” pamatkapitāla palielināšanai;
 • Oskara Stroka vasaras koncertzāles projektēšana;
 • Daugavpils simfoniskā orķestra izveidošana;
 • Bērnu rotaļu laukumu ierīkošana pirmsskolas izglītības iestādēs;
 • Bērnu piedzimšanas pabalsta palielināšana, naudas balvas palielināšana senioriem jubilejās;
 • Parka iekārtošana Zeļinska ielā;
 • Bērnu laukuma izveidošana Piekrastes ielā, sporta laukuma ierīkošana Strādnieku un Tukuma ielā, āra trenažieru uzstādīšana pilsētas mikrorajonos;
 • Ledus saldējamās iekārtas iegāde Ledus hallei un daudzām citām aktivitātēm.

Budžeta projekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc apstiprināšanas Domes sēdē un lēmuma parakstīšanas.

2020. gada budžeta projekts: prezentācija