Jautājumi domei

"Kurās pilsētas vietās var tirgot  pašaudzētus ziedus, meža un dārza ogas?    "

Uzdod jautājumu!
Sākums | Pilsētas attīstība | Projekti

Projekti

ES fondu infolapa

Struktūrfondu iespējas

Atbalsta institūcijas

2004. - 2006. gada plānošanas periods

2007. - 2013. gada plānošanas periods

Īstenotie projekti:

2009 - 2012, 2012, 2013, 2014

2014. - 2020. gada plānošanas periods:

Projekts „PROTI un DARI!” 

 Cities of change – cooperation of cities in the field of city development

 Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpniecības zonas infrastruktūras attīstība

Tūrisma un aktīvās atpūtas infrastruktūras attīstība Daugavpils pilsētā 

 Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības ēkās

European Regions Developing European Citizenship” (“Eiropas reģioni Eiropas pilsonības attīstībai”)

Energoefektīvā apgaismojuma uzstādīšana J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolas un Daugavpils 10.vidusskolas iekštelpās”
Nr.KPFI-15.4/114

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana Daugavpilī un Grodņā (D-G HERITAGE, LLB-2-246)

“Get into the swing of the City!” (Gen-Y City) Iejūties pilsētas ritmā!

Kvalitatīva brīvprātīgā darba veicināšana Eiropā” („Enchancing volunteering actions and quality in Europe” EVOLAQ

Aktīvais nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, Nr.3APSD-0200-2015

Aktīvais nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, Nr.3APSD-20-2016

Daugavpils cietokšņa Inženierarsenāla restaurācija

Aktīvais nodarbinātības pasākums „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”, Nr.1APSD-20-2017

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā, Nr. 9.2.4.2/16/I/101   

Vienoti Eiropai (United)

Projekts „Rīteiropas vērtības” (5.5.1. SAM)