Šobrīd Daugavpilī

Ziemeļu rūpnieciskās zonas sakārtošana III kārtas ietvaros Pilsētas ziņas

140
Ziemeļu rūpnieciskās zonas sakārtošana III kārtas ietvaros

Pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētajam projektam “Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība III kārta” Nr. 5.6.2.0/20/I/019, Daugavpils pilsētas pašvaldība ir sakārtojusi Ziemeļu rūpnieciskās zonas 2. kārtas 1. posmu gar metālapstrādes uzņēmumu, Višķu ielas rajonā, Daugavpilī.

Būvniecības darbus veica SIA “Latgales Ceļdaris”, būvuzraudzību nodrošināja
SIA “SISTĒMEKSPERTS” un autoruzraudzības pakalpojumus sniedza SIA “REM PRO”. Būvniecības darbu kopējā summa sastāda 473 847.48 EUR ar PVN. Būvdarbu ietvaros tika ierīkoti elektroapgādes ārējie tīkli, ārējās sadzīves kanalizācijas, ūdensvada un lietus ūdens kanalizācijas tīkli, pārbūvēta apgaismojuma tīklu līnija, atjaunots ceļa segums, tādējādi uzlabojot Ziemeļu rūpnieciskās zonas infrastruktūras pieejamību un, veicinot labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanos Daugavpils pilsētas teritorijā.

 Objekts tiek gatavots nodošanai ekspluatācijā: jau veikti izpilduzmērījumi, tiek pieprasīti nepieciešamie atzinumi no tehnisku noteikumu izdevējiem, tiek sagatavota izpilddokumentācija.

 Savukārt, būvuzņēmējs SIA “CBF & LANDSCAPE” turpina Ziemeļu rūpnieciskās zonas 2. kārtas 2. posma gar graudu uzglabāšanas noliktavas, Višķu ielas rajonā, Daugavpilī, būvniecības darbus publiskās infrastruktūras sakārtošanai.

 


Informāciju sagatavoja:

Svetlana Krapivina,

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Attīstības departamenta vadītājas vietniece

svetlana.krapivina@daugavpils.lv