Šobrīd Daugavpilī

Vienreizējā 500 euro valsts atbalsta saņēmēja maiņa jāpiesaka līdz 1.martam Pilsētas ziņas

469

Lai COVID-19 krīzes laikā atbalstītu ģimenes ar bērniem, valdība lēmusi izmaksāt vienreizēju 500 eiro atbalstu par katru bērnu visām personām, kas no 2021.gada 1.marta līdz 6.aprīlim saņem bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti. Izmaksas tiks veiktas līdz 31.martam, šo procesu nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), ieskaitot naudu tajā pašā kontā, kurā tiek saņemti pārējie maksājumi par bērnu. Taču gadās situācijas, kad “bērnu naudu” saņem cilvēks, kurš faktiski neveic bērna aprūpi. Lai atrisinātu šo problēmu un panāktu, ka nauda tiešām  tiek izlietota bērna interesēs, jāgriežas savas administratīvās teritorijas Bāriņtiesā.

Daugavpils pilsētas Bāriņtiesā pastāstīja, ka situācijas, kad vecāki faktiski pārtrauca kopdzīvi, bet nav atrisinājuši jautājumu attiecībā uz ģimenes valsts pabalsta saņemšanu, nav retums, vien pēdējās  nedēļas laikā ir fiksēti vairāki šādi gadījumi. Tomēr, ja šāda situācija ir konstatēta, personai, kas rūpējas par bērnu, nekavējoties, līdz 1.martam, ir jāvēršas ar iesniegumu Bāriņtiesā.

Ir arī tādas situācijas, kad bērnam, kas jau ir sasniedzis 15 gadu vecumu, ir pietiekoši patstāvīgs un atbildīgs, dažādu iemeslu dēļ lietderīgāk ir saņemt naudu savā kontā. Šādos gadījumos jaunietis arī var vērsties ar iesniegumu Bāriņtiesā, kas palīdzēs atrisināt problēmu. Arī tas ir jāizdara līdz 1.martam, ja grib paspēt saņemt vienreizējo valsts atbalstu.

Savukārt jauniešiem vecumā no 18.līdz 20 gadiem, kas dzīvo atsevišķi no vecākiem un turpina mācības skolā vai profesionālajā izglītības iestādē, bet gribētu paši saņemt pabalstu, jautājuma risināšanai savlaicīgi jāgriežas VSAA.

Daugavpils Bāriņtiesā akcentē vēl vienu svarīgu momentu attiecībā uz 500 eiro atbalstu: no šīs summas netiek atvilkti nekādi parādsaistību maksājumi, taču, lai tas nenotiktu, līdz 01.03. obligāti jāinformē parādu Zvērināts tiesu izpildītājs.

Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa turpina darbu klātienē, lai prioritāri tiktu nodrošināta bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzība. Tomēr visus iesniegumus aicina iesniegt attālināti, rakstot uz e-pastiem, sūtot pa pastu vai atstājot dokumentus pie ieejas esošajā pastkastē. Neatliekamas vajadzības gadījumā vizītes pēc obligāta iepriekšēja pieraksta notiek arī klātienē.

Konsultācijas par ģimenes valsts pabalsta izmaksu var saņem, zvanot uz tālr.nr.: 65476791, 65476796; 65476795, 29604408. E-pasts saziņai: barintiesa@daugavpils.lv.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.