Vētrā nopietni cietušās mājsaimniecības var saņemt palīdzību Pilsētas ziņas

526
Vētrā nopietni cietušās mājsaimniecības var saņemt palīdzību

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” informē, ka pilsētas iedzīvotāji, kuru mājsaimniecībām 19. jūnija negaiss radīja nopietnu kaitējumu, var pieteikties palīdzības saņemšanai, pamatojot nodarītos zaudējumus un krīzes situācijas esamību ar attiecīgiem dokumentiem.

Pabalstu var saņemt tikai personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā. 

Viena mājsaimniecība var saņemt atbalstu līdz 3 000 eiro.

Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā ārēju notikumu radītu seku novēršanai un pamatvajadzību nodrošināšanai katastrofu vai stihiskas nelaimes gadījumos, jāiesniedz:

  • Iesniegums;
  • dokumenti, kas apliecina krīzes situācijas esamību un zaudējumu apmēru – namu apsaimniekotāja, Valsts ugundzēsības un glābšanas dienesta, apdrošināšanas kompānijas vai citu dienestu izsniegts apsekošanas akts, kā arī tāme ar provizoriskajām zaudējumu novēršanas izmaksām vai čeki un kvītis, ja persona pati veic krīzes situācijā radušos zaudējumu likvidēšanu.

Sociālais dienests izvērtē tiesības saņemt atlīdzību no apdrošinātāja, savukārt transportlīdzekļu esamība nav personu pamatvajadzība, līdz ar to transportlīdzekļiem radītie bojājumi netiek segti.

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aleksejs Vasiļjevs uzsvēra: “Pabalsts krīzes situācijā ir reāla pašvaldības palīdzība Daugavpils iedzīvotājiem grūtajā brīdī, bet tā jāsniedz tieši tiem, kam ir patiesi nepieciešama. Ja jūsu mājsaimniecībām stihija nodarījusi nopietnus postījumus, vērsieties Sociālajā dienestā. Katrs iesniegums tiks izskatīts individuāli, un, ja pienāksies palīdzība, tad tā tiks sniegta.”

Plašāku informāciju iedzīvotāji var saņemt, vēršoties Sociālajā dienestā klātienē klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 39, Daugavpilī, vai pa tālruni 65449907 vai 80006966.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!