Šobrīd Daugavpilī

Vasaras nodarbinātības programmā šogad varēs piedalīties 1816 Daugavpils jaunieši Pilsētas ziņas

367

1.jūnijā vairāk nekā 500 Daugavpils jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem uzsāka darba gaitas pašvaldības organizētajā vasaras nodarbinātības programmā.

281 skolēns vecumā no 13 līdz 14 gadiem strādā savās skolās. Šāda iespēja ir 15 pilsētas mācību iestāžu audzēkņiem. Savukārt 225 jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem strādā pašvaldības kapitālsabiedrībās un dažādās iestādēs, tādās kā Izglītības pārvalde, Daugavpils Sporta pārvalde, Daugavpils reģionālā slimnīca, SIA „Labiekārtošana D”, SIA „Daugavpils Dzīvokļu komunālais saimniecības uzņēmums”, SIA „Daugavpils Satiksme”, Daugavpils universitāte u.c.

Abās vecuma grupās bija rezervētas vietas jauniešiem no daudzbērnu ģimenēm, kā arī tiem, kuru ģimenēm piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās statuss.

Vēl 27 jaunieši vecumā no 15 līdz 19 gadiem pateicoties pašvaldības līdzfinansējumam uzsāka darbu NVA pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” programmas ietvaros.

13-14 gadīgie jaunieši strādā 4 stundas dienā, 15-17 gadīgie jaunieši strādā 7 stundas dienā, savukārt jaunieši, kuriem ir 18 gadi un vairāk, strādā 8 stundas dienā.

Kopā vasaras laikā tiks nodarbināti 1816 Daugavpilī deklarētie jaunieši, kas lielākoties piedalīsies mācību iestāžu, parku, skvēru un citu pilsētas teritoriju uzkopšanā un labiekārtošanā.

Jaunatnes nodaļa atgādina, ka, uzsākot darba gaitas, jauniešiem ir jāiesniedz savas algas nodokļu grāmatiņas darba devējiem. To var izdarīt elektroniski, mājas lapā www.vid.gov.lv ar internetbankas vai e-paraksta starpniecību pieslēdzoties EDS. Tādā gadījumā alga “uz rokām” tiks aprēķināta, ņemot vērā neapliekamo minimumu un pielietojot IIN likmi 21%, nevis 23% apmērā. Ja tas nav izdarīts, pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu nodokli var atgriezt nākamgad, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Nodarbinātības programmas sadalījuma rezultātus var aplūkot Jaunatnes nodaļas mājas lapā www.jaunatne.daugavpils.lv.

Dažas dienas pirms darba uzsākšanas darba devējs telefoniski sazinās ar nodarbinātības programmas dalībniekiem, lai vienotos par darba līguma parakstīšanu.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.