Šobrīd Daugavpilī

Valsts atbalsts apkures izdevumu kompensācijai: jautājumi un atbildes Pilsētas ziņas

1082
Valsts atbalsts apkures izdevumu kompensācijai: jautājumi un atbildes

Daugavpils pilsētas pašvaldība apkopojusi biežāk uzdotos jautājumus par valsts atbalstu straujo apkures izdevumu pieauguma daļējai kompensācijai.

Laika posmā no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim valsts mājsaimniecībām segs daļu no energoresursu cenu pieauguma apkurei par gāzi, malku, briketēm un granulām.

Siltumapgādes uzņēmums automātiski piemēros valsts atbalstu rēķinā mājsaimniecībām, kuras pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai. Atbalsts automātiski tiks piemērots arī tām mājsaimniecībām, kuras individuālajā apkurē izmanto gāzi.

Savukārt pārējās mājsaimniecības, kuras apkurē izmanto malku, briketes vai granulas, var pieteikties valsts atbalsta saņemšanai savās pašvaldībās vai aizpildot pieteikumu elektroniski epakalpojumi.lv.

No 1. novembra, iesniedzot rēķinu par oktobri, valsts atbalstam var pieteikties tās mājsaimniecības, kuras mājokļu apkurē izmanto elektrību un kuru patēriņš mēnesī pārsniedz 500 kWh, un elektroenerģijas cena ir virs 0,160 eiro/kWh.

Vai dzīvokļu īpašniekiem jāpiesakās valsts atbalstam, vai tas jau būs iekļauts rēķinā par apkuri?

Atbalstam jāpiesakās tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvokļu apkurē izmanto malku, granulas vai briketes. Savukārt, mājokļiem, kas pieslēgti centralizētajai siltumapgādes sistēmai, valsts atbalstu piemēros siltumapgādes uzņēmums.

Kāpēc valsts atbalsts netiek piemērots ogļu kā kurināmā materiāla iegādei?

Tā kā ogles rada emisijas un nav videi draudzīgs kurināmais, Eiropas Savienības valstis pēdējo gadu laikā ievērojami ierobežo ogļu izmantošanu dzīvojamo ēku apkurē. Tāpēc atbalsts kurināmā izmaksu segšanai netiek attiecināts uz oglēm.

Ja dzīvoklis tiek izīrēts, vai īrnieki var vienoties ar īpašnieku un pieteikties atbalsta saņemšanai?

Pieteikties kompensācijai var persona, kura var uzrādīt mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu – īrnieks var uzrakstīt iesniegumu, piestādot Īres līgumu.

Vai bez čeka var saņemt kompensāciju par granulu iegādi?

Bez čeka, kvīts, vai cita maksājumu apliecinoša dokumenta kompensāciju var saņemt tikai par malkas iegādi.

Kā rīkoties personām, kuras dzīvo pašvaldības īpašumā esošos mājokļos, ja neizdodas elektroniski pieteikties atbalsta saņemšanai?

Šādā gadījumā pieteikums jāiesniedz klātienē, uzrādot mājokļa lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu – Īres līgumu.

Ja mājokļa īpašnieks ir viens laulātais, vai atbalstam pieteikties var otrs laulātais, kurš deklarēts konkrētajā mājoklī?

Pieteikties kompensācijai var persona, kura var uzrādīt mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošu dokumentu – īrnieks var uzrakstīt iesniegumu, piestādot Īres līgumu.

Ja iegādājos malku bez kvīts, par ko saņemšu kompensāciju un pēc tam vēlreiz iegādāšos malku ar kvīti, vai varu pieteikties valsts atbalstam atkārtoti?

Ja par malku saņemta kompensācija bez čeka, bet pēc tam malka tiek pirkta ar čeku, cilvēks arī var pretendēt uz kompensāciju. Šajā gadījumā atbalsta apmērs tiks aprēķināts, ņemot vērā jau izmaksāto summu.

Esmu divu dzīvokļu īpašnieks – viens dzīvoklis pieslēgts pilsētas apkurei, bet otram ir malkas apkure. Vai saņemšu valsts atbalstu par abiem mājokļiem?

Par mājokļa apkuri, kas pievienots centralizētajai apkures sistēmai, valsts atbalstu automātiski piemēro centralizētās siltumapgādes uzņēmums. Savukārt par otru mājokli ar autonomo apkuri pieteikums apkures materiālu kompensācijai jāiesniedz atsevišķi.

Vai pieteikties atbalstam var tikai iedzīvotāji ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu?

Saskaņā ar grozījumiem “Energoresursu cenu ārkārtējā pieauguma samazinājuma pasākumu likumā”, atbalstam var pieteikties visi iedzīvotāji, kuri mājsaimniecību apkurē izmanto malku, granulas vai briketes.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas pašvaldības

Komunikācijas nodaļa