Šobrīd Daugavpilī

Valdība piešķīra finansējumu Latgales zoodārza attīstības projektam Pilsētas ziņas

1439

Latgales zoodārzā, kas šogad svin 30 gadu jubileju un jau sen ir kļuvis par vienu no Daugavpils populārākajiem tūrisma objektiem, rosība neapstājas ne uz mirkli. Šogad tā vērojama ne vien iestādes eksotiskajās iekštelpās, kur apmeklētājus ar lielu interesi sagaida zinātkārie surikāti, dzīvespriecīgie truši, nesteidzīgie bruņurupuči un daudzi citi iemītnieki, bet arī ārpusē: zoodārzam piegulošā teritorija ir piedzīvojusi patīkamas pārvērtības, un drīzumā tām sekos vēl vērienīgāki darbi, kā rezultātā  pilsētā tiks izveidots patiesi unikāls tūrisma un dabas izziņas objekts.

Pavisam nesen pie zoodārza noslēgušies darbi  Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014 – 2020rojekta “Pilsētvides mitrāju pārvaldība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā/ Urb-Area” ietvaros, ko Daugavpils pilsētas dome īstenojusi sadarbībā ar Anīkšču reģiona pašvaldības administrāciju: iestādes pagalmā, kas nu ir kļuvis arī par ieejas zonu topošajā mitrāja parkā, izbūvēts jauns dienesta piebraucamais ceļšn laukumi, uzstādīts velostatīvs, ierīkoti celiņi, atjaunots nožogojums, veikta apzaļumošana un arī citi labiekārtošanas darbi. Purvājā atjaunoti biotopi un uzstādītas vairākas kameras, kas pavisam drīz ļaus tiešsaistē vērot Esplanādes mitrāja iemītnieku ikdienu.

Zoodārza vadība norāda, ka tas ir tikai neliels solis ceļā uz patiesi vērienīga projekta īstenošanu.
31. maijā Ministru kabineta sēdē atbalstīts Daugavpils pašvaldības projekts “Latgales purvāja biodaudzveidība”, piešķirot tā īstenošanai valsts budžeta finansējumu. Kopējās projekta izmaksas plānotas vairāk nekā miljons eiro apmērā. Finansējuma piešķiršana ļaus turpināt jaunu apskates un izpētes objektu izveidi ne tikai zoodārza teritorijā, bet iekļaujot arī blakus esošo unikālo purvāju, kur pašreiz konstatēta 241 dzīvnieku un augu suga, tajā skaitā 22 īpaši aizsargājamās vai citādi no dabas aizsardzības viedokļa nozīmīgas sugas un 7 Latvijā īpaši aizsargājamas putnu sugas. Pēc sugu daudzveidības Esplanādes mitrājs pārspēj daudzus dabas liegumus.

Projekta ietvaros tiks izveidota purva taka apmēram 1,5 km garumā un vairākas skatu platformas un slēpņi putnu un dzīvnieku vērošanai. Paredzēta arī purvāja attīrīšana, lai neveicinātu biotopu sukcesiju un aizaugšanu ar monolītām niedru audzēm un krūmiem, atpūtas vietu izbūve ar soliņiem, atkritumu urnām un informācijas stendiem, „Ornitologu” un „Herpetologu” taku izbūve, labierīcību izbūve (tās būs pielāgotas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un māmiņām ar maziem bērniem), apgaismojuma un videonovērošanas sistēmu izbūve.

 

Bet, pats būtiskākais – secīgi īstenojamie projekti ļauj izveidot pilsētā unikālu ekotūrisma objektu, kā arī turpināt strādāt pie Baltijas valstīs pirmā purvārija izveides.

Esplanādes mitrāja dabas taku izveidi plāno sākt šīs vasaras beigās, pabeidzot darbus līdz nākamajai tūrisma sezonai.

 

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas pašvaldības Komunikācijas nodaļa.

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!