Šobrīd Daugavpilī

UZSĀKTA PULVERA NOLIKTAVAS RESTAURĀCIJA DAUGAVPILS CIETOKSNĪ Pilsētas ziņas

2151
UZSĀKTA PULVERA NOLIKTAVAS RESTAURĀCIJA DAUGAVPILS CIETOKSNĪ

Šī publikācija sagatavota Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta ietvaros. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils pilsētas dome un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

 

3. aprīlī Daugavpils Būvvalde apstiprināja būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi Daugavpils cietokšņa 7. bastiona pulvera noliktavas restaurācijas un pieguļošās infrastruktūras labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem.

Pārrobežu projekta “LV-RU HERITAGE” ietvaros faktiski šonedēļ ir uzsākti celtniecības mobilizācijas darbi: būvnieki pakāpeniski ierīkos būvlaukumu, nodrošinās nepieciešamus pieslēgumus, iežogos teritoriju.

Daugavpils cietokšņa 7. bastiona pulvera noliktava (jeb pagrabs) atrodas Nikolaja ielā 1, pretī Daugavpils Marka Rotko mākslas centra Konferenču sektoram.

Tajā ir paredzēts izveidot Daugavpils Marka Rotko mākslas centra jauno daudzfunkcionālo izstāžu sektoru. Jau sen neoficiāli šo ēku sauc par slavenā latviešu keramiķa Pētera Martinsona māju jeb galeriju, jo šeit pārsvarā ir plānots izstādīt un glabāt mākslinieka dāvināto savu darbu kolekciju.

Būvdarbu laikā paredzēts nomainīt un atjaunot vēsturiskā augstumā ēkas jumtu, restaurēt ēkas fasādes, atjaunot logus un durvis, izbūvēt jaunās grīdas, ierīkot ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un elektriskās apkures tīklus, nodrošināt elektroapgādi, izveidot papildus evakuācijas izeju, izbūvēt ugunsgrēka un trauksmes signalizācijas sistēmu, videonovērošanas sistēmu, apsardzes signalizāciju un citus vājstrāvu tīklus.

Ēkas iekštelpās ir paredzēts ierīkot garderobi, tualetes (tai skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām), izstāžu zāles un fonda glabātuves. Iekštelpās ir plānots saglabāt un konservēt oriģinālo velvju apmetumu, atsegt vēsturiskos ventilācijas kanālus, ierīkot modernu, izstāžu zālei piemērotu apgaismojumu.

Apkārt ēkai būs atjaunota un restaurēta drenāžas apmale no laukakmeņiem. Ēkai pieguļošajā teritorijā būs ierīkots bērnu rotaļu laukums, rekreācijas un suvenīru tirdzniecības laukums, atjaunots dekoratīvo ābeļu dārzs ar jauniem apstādījumiem, ierīkots ārējais apgaismojums.

Būvdarbus īstenos Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projektā Nr. LV-RU-002 “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un veicināšana Latvijā un Krievijā” (LV-RU HERITAGE).

Vairāk informācijas par projektu: https://ej.uz/LV-RU-002

 

Informāciju sagatavoja:

Artjoms Mahļins

Projekta vadītājs,

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākais eksperts projektu jautājumos

Tālr. 654 76067, e-pasts: artjoms.mahlins@daugavpils.lv