Šobrīd Daugavpilī

Uzņēmums “DzKSU” arvien biežāk darbu izpildi veic pašu spēkiem Pilsētas ziņas

543
Uzņēmums “DzKSU” arvien biežāk  darbu izpildi veic pašu spēkiem

Kvalitatīvs jumta un aizsargapmales remonts, jaunu  tehnoloģiju ieviešana un izmantošana- tieši tā var raksturot Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma ( DDzKSU) darbu šajā gadā.  

  Šis gads  ļoti smags. Martā izsludinātā ārkārtas situācija valstī ieviesa savas izmaiņas darbā, tai skaitā arī Daugavpils Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumā.

No daudziem darbiem nācās atteikties. Savukārt jau pēc ārkārtas situācijās beigām, darba apjoms ievērojami pieauga. Piemēram ūdens skaitītāju nomaiņa, jo ārkārtas situācijas laikā DDzKSU santehniķi aizlieguma dēļ, nevarēja paveikt šos darbus. Bet jau pēc 12.jūnija šie darbi atsākās. Un uz doto brīdi viens uzņēmuma santehniķis vidēji maina 8-10 ūdens skaitītājus dienā.

Ja kopumā runāt par santehnikas darbiem, paši izplatītākie darbi dotajā brīdī ir apkures radiatoru maiņa.

Protams nav ne dienas, kad vajadzētu veikt mazākus darbus, piemēram, ūdens tvertnes noliešana, un ūdens maisītāja nomaiņa.

Galvenais šī gada jaunums ir jumtu remonts pašu DDzKSU spēkiem. Sākumā, šis projekts likās nereāls, bet neskatoties ne uz ko, pieredzējušie uzņēmuma būvnieki gatavi ķerties klāt šiem darbiem.

„Ieņemot DDzKSU valdes locekļa amatu 2019. gada 29. jūlijā es pievērsu uzmanību uz jumtu kapitālo remontu pārāk lielām cenām. DDzKSU speciālisti sagatavoja tāmi, kurā iekļāva visus nepieciešamos punktus. Tā izrādījās ievērojami lētāka salīdzinājumā ar to, ko piedāvāja privātās firmas. Kā rezultātā mums bija uzdevums padarīt šo pakalpojumu daudz lētāku pilsētniekiem. Tā arī sanāca. Un šodien, kad ir izsludināti konkursi, tās pašas firmas piedāvā daudz zemākas cenas, salīdzinot ar sākumā piedāvātajām cenām.”- skaidro DDzKSU valdes loceklis Sergejs Fridmans.

Šogad uzņēmuma plānos ir izremontēt vairākus jumtus pašu spēkiem. DDzKSU speciālisti iziet apmācības, jo jumtu remontā sāk izmantot poliuretānu. Uz doto brīdi šādi darbi tiek veikti mājai Lielā dārza 3. To veic privātā kompānija Poly-System.

Iedzīvotāji stāsta, ka  no 2016.gada sūdzējās par savas mājas jumta kritisko stāvokli, taču privātās kompānijas piedāvāja remontam augstas izmaksas- vairāk kā 80 tūkstoši eiro. Šobrīd  darbu izmaksas sastāda mazliet virs 20 tūkstošiem eiro, ar garantiju uz 5 gadiem. Šī jumta remonta tehnoloģija nav jauna. Līdzīgi jumta remonti tiek veikti ne tikai Rīgā un Jēkabpilī, bet arī Daugavpilī. Šādā veidā 9 gadus atpakaļ ar poliuretāna pielietošanu tika izremontēts jumts Mazā dārza ielā 9. Iedzīvotāji stāsta, ka pa šiem gadiem tie paspējuši aizmirst, ko nozīmē caurs jumts.

Iedzīvotāju lielu interesi  izrāda programmām, ko līdzfinansē Daugavpils pilsētas dome. Pašlaik notiek trīs darbi, saistīti ar energoefektivitātes paaugstināšanu, mājas un piemājas labiekārtošanu, kā arī pilsētas vēsturisko pieminekļu- dzīvojamo māju rekonstrukciju.

Populārākie darbi ir logu un durvju nomainīšana. Patreiz Domes līdzfinansējums sastāda 30 % no kopējās summas. Lai kļūtu par programmas dalībniekiem, kaut vienam no dzīvokļu īpašniekiem jāuzraksta iesniegums un jāatnes uz savu namu pārvaldi. Tiks organizēta sapulce dzīvokļu īpašniekiem. Par domes līdzfinansētā projekta realizāciju vajadzēs jāparakstās 2/3 dzīvokļu īpašniekiem.

 Joprojām pieprasītākie darbi ir siltumierīču maiņa, un ūdens apgāde.

Piemēram, līdzīgi darbi tika veikti Zeļinska ielā 11, bet tagad aktīvi darbi tiek veikti Balvu ielā 3. DDzKSU tehniskais direktors Igors Bēniņš skaidro, ka darba apjoms šogad manāmi ir palielinājies īpaši, kas attiecas uz tiem uzņēmumiem, kas darbus veic saviem spēkiem. Piemēram, ievērojami palielinājušies darbi, kas saistīti ar aizsargapmaļu remontu.

 Pēc DDzKSU uzņēmuma specialistu aprēķiniem, aizsargapmales remonts pašu spēkiem vairākumā gadījumu ir izdevīgāk, nekā nolīgt privāto firmu. 

 

Informāciju sagatavoja:

SIA „DDzKSU”