Šobrīd Daugavpilī

Tuvojās noslēgumam būvdarbi Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu ēkā Pilsētas ziņas

18
Tuvojās noslēgumam būvdarbi Daugavpils pilsētas dzimtsarakstu ēkā

Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī norisinās energoefektivitātes uzlabošanas un iekštelpu atjaunošanas remontdarbi.

Sakarā ar būvprojekta arhitektūras daļas un ugunsdrošības pasākumu pārskata izmaiņām, kā arī un ar to saistīto ekspertīzi, ventilācijas sistēmas ierīkošanas darbi tika pārnesti uz vēlāku laiku. Augstāk minēto apsvērumu dēļ, būvdarbu līgums tiks pagarināts uz diviem mēnešiem.

2020.gada oktobrī būvdarbu veicēja SIA „VANPRO” būvdarbu izpilde ir 68.72% no kopējā ieplānotā darbu apjoma. Saskaņā ar būvprojekta dokumentāciju, objektā tika paveikti fasādes apdares darbi, siltummezgla, ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroinstalācijas montāžas darbi, flīzes ieklāšanas darbi, automātiskās ugunsgrēka signalizācijas un datoru tiklu montāžas darbi, lifta montāžas darbi. Turpinās iekšējie apdares darbi un ventilācijas tīklu ierīkošanas darbi.

Objektā būvuzraudzību veic SIA „INRI” un autoruzraudzību - SIA „JOE” un SIA „ATTĪSTĪBAS GRUPA”.

Darbi notiek projekta Nr. 4.2.2.0/17/I/057 “Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī” ietvaros.

Projekta mērķis ir samazināt primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils pilsētas  pašvaldības ēkā Raiņa ielā 27, Daugavpilī.

Projekta realizācijas termiņš ir 34 mēneši no vienošanās parakstīšanas dienas.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 193 846.34no tām kopējās attiecināmās izmaksas ir

EUR 255 324.89, t.sk. Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 217 026.16.

Sagatavoja:

Attīstības departamenta Projektu nodaļas vecākā eksperte projekta jautājumos Helēna Trošimova