Šobrīd Daugavpilī

Tiek atsākta ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņa Pilsētas ziņas

221

Līdz ar ārkārtējās situācijas atcelšanu, no 7. aprīļa apsaimniekojošās organizācijas var atsākt ūdens patēriņu skaitītāju nomaiņu sakarā ar verificēšanas termiņa beigām. Šāds paziņojums tika saņemts no Latvijas Ekonomikas ministrijas, tāpēc SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (DDzKSU) atsāka šo darbu izpildi. Šobrīd katru dienu tiek nomainīti aptuveni 40 ūdens skaitītāji, un tas tiek darīts prioritārā kārtībā - pirmkārt tur, kur tas bija jādara vēl pagājušā gada novembrī-decembrī.

DDzKSU lūdz klientus uzmanīgi pārskatīt savus rēķinus – tajos tiek paziņots gan par skaitītāju nomaiņas nepieciešamību, gan arī norādīts maksājums par šo darbu izpildi. Uzņēmuma speciālisti arī zvana to dzīvokļu īpašniekiem, kur šie darbi jāveic. Pieteikt šo iekārtu nomaiņu ikviens dzīvokļa īpašnieks var abonentu nodaļā, zvanot pa tālruni 654-07287. Ņemot vērā iepriekš saskaņoto plānu, skaitītāju nomaiņu bez soda sankcijām var veikt vismaz trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Savu darbu atsāka arī kontrolieri, kas pārbauda ūdens patēriņa skaitītājus. Sākot ar 7. aprīli, iedzīvotājiem ir pienākums nodrošināt kontrolieriem piekļuvi pie šīm ierīcēm. Katram kontrolierim līdzi ir jābūt dokumentam, kas apliecina viņu identitāti un piederību apkalpošanas organizācijai. Visus darbus dzīvokļos uzņēmuma speciālisti, santehniķi un kontrolieri veic, ievērojot epidemioloģiskās prasības, izmantojot aizsargmaskas un apavu pārvalkus. Pirms došanās uz konkrētu dzīvokli, uzņēmuma darbinieki sazinās ar tā iedzīvotājiem, lai noskaidrotu, vai kāds neatrodas karantīnā, pašizolācijā vai slimības lapā sakarā ar inficēšanos ar COVID-19.

Pašlaik Dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums aktīvi sarakstās ar Ekonomikas ministriju, lai saņemtu atļauju atsākt arī citus iekšējos darbus savu klientu dzīvokļos.

Sīkāku informāciju var saņemt SIA “DDzKSU” abonentu nodaļā pa tālr. 654-07287.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.