Šobrīd Daugavpilī

Stropu ezera pludmalēs plīvo Zilie karogi Pilsētas ziņas

142
Stropu ezera pludmalēs plīvo Zilie karogi

2021. gada peldsezonā divas Daugavpils pludmales ir saglabājušas tiesības pacelt Zilo Karogu – pasaulē populārāko un atzītāko tūrisma ekosertifikātu.  Zilais karogs no 1. jūnija plīvo  Daugavpils Stropu ezera pilsētas peldvietā un peldvietā “Stropu vilnis”.

Zilā Karoga kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu un piekrastes apsaimniekošanai, kurā ir ņemti vērā vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības faktori, un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai, tādējādi garantējot drošu atpūtu tīrā vidē. Iesaistoties kampaņā, pašvaldības apņemas īstenot arī plašākas vides informācijas un izglītības iniciatīvas. Kopā ik gadus Latvijā vietējā līmenī Zilā Karoga programmas ietvaros norisinās vairāk kā sešdesmit dažādi vides izglītības pasākumi.
 
Programmu Zilais Karogs Latvijā īsteno nodibinājums “Vides izglītības fonds” projekta  “FEE International programmu īstenošana Latvijā 2021.gadā” ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.