Šobrīd Daugavpilī

STEM un STEAM skolotāji pārņem norvēģu pieredzi radoši darbojoties un programmējot Pilsētas ziņas

374
STEM un STEAM skolotāji pārņem norvēģu pieredzi radoši darbojoties un programmējot

2023. gada 11. janvārī Daugavpils Inovāciju centrā notika informatīvi izglītojošs seminārs STEM un STEAM skolotājiem.

Informatīvi izglītojošā semināra mērķis bija paaugstināt STEM un STEAM skolotāju kapacitāti caur izglītojošajām aktivitātēm un darbu grupās (hands-on work-shop metode), kā arī pārņemt Tronheimas Zinātnes centra (Norvēģija) sabiedrības iesaistes un skolotāju apmācību metodes, dalīties pieredzē par zinātnes un inovāciju centru izglītojošo programmu īstenošanu un sasaisti ar skolas mācību procesu un programmu. Seminārā tika likts uzsvars uz praktisku darbošanos, lai gūtu jaunas iemaņas un zināšanas vienkārša luksofora konstruēšanā un  tā programmēšanā, ko kontrolē mikrokontrolieris micro:bit. Praktiskās darbošanās uzdevums bija iemācīt dalībniekiem mikrokontroliera lietošanas pamatus, izmantojot luksoforu kā piemēru tam, kā to varētu izmantot klasē. Galvenais – tiek demonstrēts konkrēts piemērs kā kompetences tiek izmantotas problēmu risināšanā STEM jomā. Luksofora konstruēšana un programmēšana ir labs piemērs tam, kā to varētu izmantot inženierzinātņu vai datorikas mācību stundās. Microsoft MakeCode ir atvērtā pirmkoda platforma interesantu datorzinību mācīšanās iespējām. Šāda veida programmēšanas pieredze daudziem bija pirmo reizi šajā platformā, kas deva virzību uz reāllaika programmēšanu ieskatu.

Tronheimas Zinātnes centra ekspertu vadītais seminārs atklāja jaunas metodes un veicināja labās prakses pārnesi starp Norvēģijas un Latvijas STEM un STEAM jomu speciālistiem. Tika radītas idejas, kā organizēt mācību procesu, lai skolēniem būtu iespēja demonstrēt iegūtās zināšanas un prasmes izaicinošās situācijās.

Seminārā bija lieliska iespēja komunicēt ar pieredzējušiem kolēģiem no Norvēģijas, darboties starptautiskā atmosfērā, tīkloties ar Daugavpils un Latgales reģiona skolotājiem. 

Pēc semināra skolotāji atzina, ka  paplašināt savu redzesloku vienmēr ir pozitīvi, daudziem tas radīja padziļinātu interesi darboties un ieinteresēt savus skolēnus.

 

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. - 2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” aktivitātes “Inovācijas centri” projekta “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī”, proj.nr. NFI/IC/VIAA/2020/4, Līguma Nr. Nr.9.-20.2.2.1/4, ietvaros.

 

Daugavpils Inovāciju centrs

Tālrn. 29411895

www.facebook.com/daugavpilsinnovationcenter

dic.daugavpils.lv

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!