Šobrīd Daugavpilī

STARPTAUTISKĀ PROJEKTA “RECRUIT POTENTIAL” REZULTĀTU IZPLATĪŠANAS PASĀKUMS-SEMINĀRS DAUGAVPILĪ Pilsētas ziņas

383
STARPTAUTISKĀ PROJEKTA “RECRUIT POTENTIAL” REZULTĀTU IZPLATĪŠANAS PASĀKUMS-SEMINĀRS DAUGAVPILĪ

Eiropas Savienības ERASMUS+ programmas finansētā projekta „Cilvēkresursu piesaiste un darba kvalitātes uzlabošana Eiropas pašvaldībās” Recruit potential  (“Recruit potential – VET measures for Inclusive Employers”) ietvaros  š.g. 4. jūnijā Daugavpilī notika rezultātu izplatīšanas pasākums - seminārs. Projektu īsteno Daugavpils pilsētas dome kopā ar Skelleftea pašvaldību no Zviedrijas (vadošais partneris) un ar partneriem Portugālē, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē.

Semināra laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar projektu, tā partneriem, ka arī ar izveidoto apmācības programmu, kas ir atvērto izglītības resursu kopums, kas paredzēts darba devējiem privātajā, publiskajā un NVO sektoros, kā arī konsultatīvā atbalsta sniedzējiem un pedagogiem (ieskaitot profesionālās izglītības iestādēs). Resurss ir izstrādāts, lai veicinātu iekļaujošu darba tirgu un runātu par daudzveidīga darba kolektīva priekšrocībām. Tas sastāv no 6 moduļiem, kuros ietilpst prezentācijas un papildus izdales materiāli, temata interaktīvākai apguvei.

Apkopojot pasākuma dalībnieku aizpildītās anketas, tika secināts, ka 5 vārdi, kas vislabāk raksturo notikušo semināru ir – ‘zināšanas’, ‘iedvesma’, ‘noderīgi’, ‘sociāli’ un  ‘diskusijas’. Semināra dalībnieki pozitīvi novērtēja iegūtās zināšanas un izteica vēlmi arī turpmāk piedalīties semināros par līdzīgu tematu.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ finansiālu atbalstu. Īstenošanas termiņš: 01.10.2017.- 30.09.2019

Vairāk par projektu šeit https://www.daugavpils.lv/pilseta/pilsetas-attistiba/projekti/realizacija-esosie-projekti/starptautiskie-projekti/recruit-potential

 

Informāciju apkopoja I.Orlova

ivonna.orlova@daugavpils.lv