Šobrīd Daugavpilī

Šogad Daugavpilī krietni pieaudzis atbalsts bāreņiem Pilsētas ziņas

166

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem jauniešiem, kas sasniedz pilngadību, uzsākt patstāvīgu dzīvi palīdz valsts un pašvaldība. Daugavpilī šāds atbalsts 2020.gadā kļuva krietni lielāks kā līdz šim: vairāki jaunieši saņēmuši pašvaldības piešķirtos dzīvokļus, kas ir praktiski gatavi dzīvošanai. Manāmi pieauga arī materiālais atbalsts mājokļa iekārtošanai un citas sociālās garantijas.

Pilngadību sasniegušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās pašvaldība izmaksā vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai (pabalsta apmērs ir 200 EUR  (izņemot personu ar invaliditāti); 250 EUR - personai ar III invaliditātes grupu; 260 EUR - personai ar II invaliditātes grupu; 280 EUR - personai ar I invaliditātes grupu), vienreizējo pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei (no iepriekšējiem 249.71 eiro tas pieauga līdz 600 eiro) un pabalstu mājokļa iekārtošanai pēc dzīvojamās telpas izīrēšanas (līdzšinējo 285 eiro vietā jaunieši tagad saņem 1 000 eiro). Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, turpina studijas augstskolā vai koledžā, viņam ir tiesības saņemt arī pabalstu ikmēneša izdevumiem 130 EUR. Pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš mācās klātienē un nesaņem apgādnieka zaudējuma pensiju, pienākas arī veselības aprūpes pabalsts – 100 EUR kalendārajā gadā.

Palielināt atbalstu bāreņiem bija nolemts, jo ar līdzekļiem, kas iepriekš bija piešķirami dzīvokļu remontam un iekārtošanai, nebija pietiekami, lai jaunieši, kuriem nereti nav pilnīgi nekāda atbalsta no ģimenes un pastāvīga ienākumu avota, varētu uzsākt jaunu dzīves posmu omulīgā mājoklī.

Augstāki kļuva arī standarti, pēc kuriem pašvaldības dzīvokļus sagatavo izīrēšanai bez vecāku gādības palikušajiem bērniem: tagad dzīvojamās telpas ne tikai atbilst visiem drošības tehniskajiem kritērijiem, tiek veikts arī to kosmētiskais remonts un citi uzlabojumi, lai mājoklis būtu faktiski gatavs dzīvošanai.

Uzsākt patstāvīgu dzīvi un prātīgi iegādāties visu sadzīvē nepieciešamo jauniešiem palīdz Sociālā dienesta darbinieki. Vajadzības gadījumā viņi sniedz ne vien mentora, bet arī psihologa atbalstu, kas ir ļoti svarīgs šajā atbildīgajā dzīves posmā.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.