Šobrīd Daugavpilī

Sludinās metu konkursus Centrālā parka, Stropu estrādes un vieglatlētikas manēžas izbūvei un atjaunošanai Pilsētas ziņas

363

Rūpējoties par Daugavpils infrastruktūras attīstību, pašvaldībā izveidotas darba grupas trīs objektu izveidei un atjaunošanai: tuvākajos gados plānots pārveidot Centrālo parku un Stropu estrādi, kā arī uzbūvēt vieglatlētikas stadionu un manēžu.

Visas trīs ieceres ir izskatītas Pilsētbūvniecības un vides komisijā, un, saskaņā ar tās lēmumu, ir uzsākta darba uzdevumu izstrāde objektu metu konkursiem.

Līdz 15.oktobrim plānots sagatavot tehnisko specifikāciju Centrālā parka pārbūves projektam. Kā norādīja Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa, ir paredzēti vairāki interesanti risinājumi, kas ievērojami uzlabos parka vizuālo tēlu un funkcionalitāti.

Šobrīd provizoriski iecerēti vairāki zonējumi, kas paredz bērnu rotaļu iekārtu atjaunošanu (t.sk. iekļaujot laukumus bērniem ar īpašām vajadzībām), sporta zonas attīstību, strūklaku un citu labiekārtojuma elementu izbūvi. Parkā varētu sākt darboties āra vai iekštelpu kafejnīcas, kā arī citas atpūtas un izklaides vietas.

Pārbūves rezultātā Centrālajā parkā noteikti paredzētas lietošanā ērtas sabiedriskās tualetes un mazuļu apkopšanas istabas, kā arī daudzi citi infrastruktūras un telpiskie uzlabojumi.

Vēl viens projekts, pie kura īstenošanas atgriezusies pašvaldība, ir vieglatlētikas manēžas un stadiona izbūve Vidzemes ielas apkaimē. Šī gada augustā pašvaldība saņēmusi Latvijas Olimpiskās komitejas vēstuli ar lūgumu aktualizēt šo jautājumu, veidojot kompleksu kā reģionālas un valsts nozīmes sporta objektu. Sadalot projektu vairākās kārtās, paredzēts izbūvēt vieglatlētikas manēžu ar stadionu un apkārt esošo infrastruktūru.

Savukārt Stropu estrādes attīstības projekts, kam arī tiks rīkots metu konkurss, paredz gan pašas estrādes vizuālo un funkcionālo atjaunošanu, iekļaujot arī ģērbtuvju, inventāra glabāšanas vietu un citu palīgtelpu izbūvi, gan piegulošās teritorijas sakārtošanu, pielāgojot to atpūtai visos gada laikos.

Sižetu sagatavoja Daugavpils pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa